Narva Lapsed

fblittle    Projekt Narva Lapsed

Kuna meie organisatsioon on üsna noor, meie tegevus „Planeet 27“-raames on algetapil. Me oleme Facebook´is blogg´i asutajad – projekt „Narva Lapsed“.

Loodud blogg´i eesmärgiks oli liita mitteükskõikseid inimesi ühenduseks, mis võiks määratud probleemide ja küsimuste käsitlemise kaudu arutada ja toetada erinevaid initsiatiive, osutatud abi vajavate laste toetamisele.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011503865661

Projekti „Narva Lapsed“ raames oli korraldatud annetuskogu Narva-Jõesuu SOS Lasteküla jaoks. Eesmärgiks oli ruumide piiratud võimalustega lastele remondi teostamine. See oli meie esimene omasarnane kogemus ning Lasteküla töötajate sõnul kogutud rahasumma oli üle ootuste suur. Me korraldasime annetuskogu erivajadustega inimestele abiseadmestiku paigaldamiseks keskuse Vitatiim peakontoris. Me viisime läbi avaliku küsitluse meie linnas kiikede  paigaldamise vajalikkusest  piiratud võimalustega lastele. Narvas ei ole mänguväljakut piiratud võimalustega laste jaoks. Me arutasime küsimust mänguväljaku piiratud võimalustega laste jaoks  paigaldamisest meie linnas. Meil lubati arvestada seda vajalikkust järgmise aasta eelarve koostamisel. See ei ole meie ainus tegevusesuund. Meil on samuti koostöökogemus  Maanteeameti ja Narva Liikluspolitseiga. Selle tegevuse tulemuseks sai tehtud meiega filmide sari, pühendatud liiklusohutusele. Projekti idee on ühiskonna tähelepanu pööramine küsimusele autojuhtide ja jalakäijate liiklusohutusest.

Selles suunas töö pole lõpetatud. Antud projektist võtavad osa nii tavalised vabatahtlikud inimesed kui ka piiratud võimalustega inimesed.

.