Erinev Vaatenurk /Erasmus+

Projekt on finanserib Erasmus+

Antud projekt on projekti  Erasmus+ Change your attitude (Ungari, 2016.a) jätk.

Projekt oli suunatud erivajadustega noorte motiveerimisele aktiivsele sotsiaalsele tegevusele, suurendada nende sihikindlust ja levitada projekti ideid oma riigis.

Projekti osalejad Narvast ergutasid ideele läbi viia sarnast projekti Eestis. Nad korraldasid initsiatiivrühma ning alustasid projekti ettevalmistust. Nende projektist võtavad osa ka noored inimesed.

Meie projekt  põhineb kahel tasemel: projekti osalejate isikliku arengu tase ja võimuga koostöö tase. Meie projekti eesmärgiks on mõjuda piiratud võimalustega noorte võtmepädevuste tasemele, mis võiks omakorda tõsta nende šansse töökoha saamiseks. See ongi esimene tase, mis kajastab projekti hariduseesmärke. Vajalike pädevuste puudumine teeb noored inimesed mittekonkurentsivõimelisteks tööturul. Projekti käigus saadud teadmiste alusel tahame toetada osalejaid korraldama edaspidi oma tegevust, mis oleks seotud erivajadustega inimeste ühiskonda integreerimisega. Meie projekti sotsiaalseks eesmärgiks on noorte inimeste ja seadusandliku võimu, riigistruktuuri ja kohalike omavalitsuste koostöö arendamine ning ühiste konkreetsete lahenduste väljatöötamine käsitletavate selles projektis probleemide lahendamiseks.

Kaasame projekti nii erinevate noorte rühmade esindajaid  kui ka inimesi, kes töötavad riigiasutustes. Samuti projektis hakkavad osalema riigi- ja seadusandliku võimu tegutsevad esindajad. Põhisündmus projekti raames on õppefoorum, mis toimub 6 päeva jooksul veebruaris 2017. Õppefoorum toimub mittefoormaalse õppe ja võimuesindajatega diskussiooni formaadis. Rühm 30st osalejast koosneb nii piiratud võimalustega (sh. puuetega) noortest kui ka ilma.

Lisa info klicki siia