Мeie väärtused ja eesmärgid

  1. Täiskasvanutele ja noortele (sh erivajadustega) erinevates formaatides koolituste läbiviimine, kohanemis- ja eneseteostuspädevuste arendamine kiiresti muutuvas keskkonnas (rohkem inimeste , kes on võimelised teadlikult oma elu ja karjääri üles ehitama, muutuma uutes tingimustes ja pidevalt arenema)
  2. Kaasaegsete õppemeetodite ja suundade rakendamine, sh ressursside ja võimaluste laiendamine  ning selleks uue digireaalsuse loomine (mitteformalse õppe kvaliteedi parandamine)
  3. Kaasamise, lõimumise ja seisukoha “õppimine ja areng kogu elu jooksul”  väärtuste ühiskonda toomine (igas vanuses inimeste sotsiaalse aktiivsuse, sotsiaalse staatuse ja tervisliku seisundi toetamine)
  4. Inimeste mentaalset ja vaimset tervist parandavate tegevuste läbiviimine (inimeste elukvaliteedi parandamine ja avalikkuse tähelepanu suunamine pidevale arengule ja aktiivsele eluviisile)