Sound of Culture

Noortevahetus – kultuuri helid

Reisi korraldas Narva mittetulundusühing Planet27 ja rahastas Euroopa Erasmus+ Sihtasutus.

Tegemist oli noortevahetusega, mille osalejad Eestist olid Narva ja Kohtla-Järve noored poisid, kes käisid Gruusias eakaaslastega kohtumas. Moodustati kaasav rühm, kuhu kuulusid erivajadustega noored.

Reisi programm oli rikkalik. Elasime Thbilisi lähedal Rustavi linnas, suvises skaudilaagris. Samuti viidi seal läbi koolitusi, suheldi, arutati erinevaid ideid ja lihtsalt puhkati. Huvitav ja kasulik kogemus oli avaliku arvamuse küsitluse läbiviimine. Poisid koostasid koos küsimused, jagunesid nelja segarühma ja leidsid vastajad. Küsitluse eesmärk oli teada saada, mida rustavilased teavad erivajadustega inimestest ja nende probleemidest ning noortest projektid. Tuli tagasi ja tegi raporti. See ei olnud väga positiivne ja näitas, et noorem põlvkond tunneb nendest küsimustest veidi rohkem huvi ja mõistab probleeme, millega puuetega inimesed igapäevaelus kokku puutuvad, samas kui vanemaealisi huvitab see teema palju vähem ja kuidas sellised inimesed elavad. oma raskustega. See oli täiesti iseseisev loovtöö, igale projektis osalejale väga kasulik.