Sound of Culture

Me lõpetame ettevalmistustööd projekti rahvusvahelisel vahetamisel.

Rahvusvaheline kultuuriline dialoog ja kaasatus – see on see, et see kord häirib meie meeskonda.

Meie partnerid esindavad meie uusi sõpru Georgiast.

27. ja 28. jaanuaril olid väga suured ja viljakad meie projekti jaoks.
Kõigepealt oleme läbinud täiendava koolituse ülikoolides Sillamäe “Ideed kuni projekt”, mida viiakse läbi

SA Archimedes Noorteagentuur.

Teiseks:

kohtusime meie partneriga Gruusias Ucha Iakobidzega ja arutasime meie projekti edasisi samme.
Täname aktiviste eest julguse ja aktivismi eest Planet27: Svetlana Galiguzova, Anna Efimova, Anastasia Fedorova, Marilyn Keskkula !!!


Suur tänu Ucha Iakobidzele, et olete leidnud koosoleku toimumise aja, vaatamata kiirele ajakavale ja väsimusele! See oli väga viljakas õhtu ja tõeline kultuuridevaheline dialoog!