Arсhimedes tunustab

Üheskoos muudame maailma paremaks! Täna anti parimad organisatsioonid ja arvnäitajad Tallinnas.

Sündmust korraldasid  Agentuur Archimedes ja Euroopa Fond Erasmus +.
Meid tunnistati noorteprojekti “Erinev  vaatenurk” raames kodanikuühiskonna algatuse edenemisel parimaks