Tähelepanu!

Tähelepanu!
09.08.2016 toimub sõltumatute organisatsioonide kohtumine, mis on seotud puuetega inimeste aitamisele.
Üks teemadest: Tutvustada puuetega inimestele tavalist linnaelu.
Kõik, kes tunnevad invaliidsuse teema vastu huvi, on kutsutud.
Kell 14.00, Tuleviku 7, Narva ( Vestifeksi hoone)
Planet27 MTÜ

Author: planet27